דף הבית

דף הבית

מדיניות משלוחים:

המשלוח ישולם על ידי הלקוח בסכום שהוחלט על ידי המוכר. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר הסחורה ומחושבת בהתאם למשקל של החבילה. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שההזמנה נשלחה. כתובת המשלוח אינה ניתנת לשינוי ברגע שההזמנה נשלחה. רוב ההזמנות יארזו וישלחו עד יומיים מיום ההזמנה. המועד המקסימלי של המשלוח עשוי להימשך עד 5 ימי עסקים ממועד קבלת התשלום. לאחר שההזמנה נשלחה, הלקוח יקבל הודעת דוא"ל עם קוד מעקב, ההזמנה מתקבלת בדרך כלל בתוך 7 ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, ערבי חגים וימי חגים. יחד עם זאת, המוכר עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

המוכר אינו נוטל על עצמו כל מחויבות למסירה לפי תאריך או שעות מסוימים.

הסחורה תסופק באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים.

מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י המוכר ואינם בשליטתו ולא תהיה ללקוח כל טענה נגד המוכר עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים ובכפוף לרשימת הישובים של המוכר בהן מתבצע שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם המוכר לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיה המוכר הפוסק הבלעדי.

המוכר אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. אובדן או נזק של המוצר יכוסה על ידי הביטוח של השליח. כל החבילות מבוטחות בסכום שהוכרז בחשבונית. במקרה של שברים במהלך המשלוח, הלקוח אינו נושא עלויות נוספות עבור ההחלפה.

ביטול עסקה:

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם סגורים באריזתם המקורית (האריזה לא נפתחה), שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא, וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני וקשר טלפוני עם המוכר. לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן ללקוח. לאחר החזרת המוצרים הלקוח יזוכה במחיר ששילם עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), ובניכוי עמלת ביטול עסקה בסך %5 וסליקת כרטיס אשראי בסך %5 (במידה ושולם באשראי) או לחילופין 100 ש"ח (הנמוך מבניהם). אם המוצר נבדק על ידי המוכר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לא יהיה ניתן בשום אופן להחזיר את המוצר והלקוח ישלם את עלות דמי המשלוח בחזרה אליו. הלקוח לא רשאי להחזיר או להחליף מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הלקוח רשאי לשלוח את המוצר בצירוף הקבלה שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהמוכר יקבל את פניית הלקוח, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל המוכר. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

המוכר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה) במקרים הבאים:

    • אם יתברר למוכר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

    • אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת. 

    • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעתנו את המשך המכירה ביצועה.

    • במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש.

    • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

המוכר רשאי לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.