דף הבית

דף הבית

תאני שימוש אלו שונו לאחרונה ב - 22 לדצמבר, 2017

הקדמה:

ברוך הבא לחנות הדיג האינטרנט Sakura Fishing Tackle Israel, הספק שלכם למוצרי דיג באיכות גבוהה. השימוש שלך באתר זה מציין את הסכמתך לתנאים וההגבלות. הזמנת מוצר כלשהו באתר Sakura Fishing Tackle Israel מציינת את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים עם תנאי או מגבלה כלשהם, בבקשה אל תשתמש באתר זה. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע רכישה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

חנות הדיג האינטרנטית Sakura Fishing Tackle Israel שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף או להסיר כל חלק של התנאים וההגבלות, כולם או חלקם, בכל עת. שינויים בתנאים וההגבלות ייכנסו לתוקף כאשר יפורסמו. המשך השימוש שלך באתר זה, לאחר שיבוצעו שינויים בתנאים וההגבלות, ייחשב כהסכמה לשינויים שבתנאים.

המונח 'מוכר' או 'אנחנו' מתייחס לבעלים של חנות האינטרנט שאליו ניתנה הזמנת הרכישה. המונחים 'לקוח' או 'אתה' מתייחסים לאדם או לארגון הממקמים את ההזמנה. המונחים 'סחורה' או 'פריטים' מתייחסים למוצר/ים שעבורו הלקוח ביצע הזמנה.

כל הנאמר בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

יישום:

התנאים וההגבלות חלים על כל סחורה שסופקה על ידי המוכר ללקוח.

מדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות שלנו מפרטת כיצד נשתמש במידע האישי שלך. על ידי שימוש בחנות הדיג האינטרנטית Sakura Fishing Tackle Israel, אתה מסכים שאנו נאסוף, נשתמש ונחשוף המידע האישי שלך כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו, ולהבטיח כי כל הנתונים המסופקים על ידך מדויקים.

החנות נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, אנחנו לא יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. אנחנו לא נישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לנו הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.

אנחנו לא נמסור את המידע האישי שנמסר לנו לצדדים שלישיים, אלא אם אנו נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין או אם נעמוד בפני איום שינקטו כנגדנו הליכים משפטיים בגין פעולות שביצע מבצע הפעולה באתר.

הרשמה:

כאשר הנך נרשם לחנות האינטרנטית Sakura Fishing Tackle Israel יחולו התנאים וההגבלות האמורים. עליך לספק לנו מידע רישום נכון ומדויק. עליך לשמור כל שם משתמש וסיסמה שהוקצו לך חסויים, ואנו רשאים להניח שכל מי שמשתמש בשם משתמש זה ובסיסמה הזו הוא אתה.

תיאור המוצר:

כל המוצרים הנמכרים בחנות הדיג האינטרנטית Sakura Fishing Tackle Israel הם חדשים לחלוטין, באריזתם המקורית, עם אחריות היצרן. כל המוצרים מיוצרים עבור השוק היפני המקומי ונשלחים מיפן.

המוכר שומר לעצמו את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים לאתר ו/או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת. כמות הפריטים המוצעת למכירה מכל מוצר היא גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתו של המוכר.

לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם וכי הם קיימים במלאי. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר, לא תוכל לרוכשם, ואנחנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר, חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי שלנו. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, אנו שומרים לעצמינו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר שווים אך לא מדוייקים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

תלונות:

כל תלונה על מוצרים עשויה להישלח לצוות התמיכה שלנו באמצעות טופס המשוב. אין ערובה לפתרון, אך נעשה כמיטב יכולתנו כדי להציג פתרון. כל מקרה ייבדק בנפרד ובנוסף המוכר יהיה בקשר.

אחריות:

אנחנו לא מייצרים את המוצרים, ואיננו נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות על מוצר אינה כוללת תקלות שנגרמו כתוצאה מנזק פיזי שנעשה למוצר, שימוש לא תקין, שבר, אחסון ותחזוקה לקויה או נזק תפקודי שנגרם כתוצאה מנזק פיזי.

בשום נסיבות לא תחול עלנו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לנו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

אנחנו לא אחראים לכל בעיה בריאותית או בטיחותית הנגרמת לאחר שהלקוח קיבל את המוצר. אם נגרם נזק כלשהו מהמוצרים שנרכשו על ידי הלקוח, אנו לא נושאים באחריות.

אנחנו לא נושאים בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר שלנו.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

אנחנו לא נהיה אחראים לכל תביעה הנובעת מעיכוב במסירת המוצר, או פגם במוצר כתוצאה מרשלנות הלקוח.

הלקוח חייב לפצות את המוכר בכל חוב כלפי גורם שלישי הנגרם על ידי שימוש הלקוח במוצר.

אנחנו מתחייבים לעשות ככל שביכולתנו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אנו לא מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

צור קשר:

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים, אל תהסס ליצור איתנו קשר באמצעות טופס המשוב.

תקשורת אלקטרונית:

כאשר אתה מבקר בחנות הדיג Sakura Fishing Tackle Israel או שולח הודעות דואר אלקטרוני אלנו, אתה מתקשר איתנו אלקטרונית, ובכך אתה מסכים לתקשר איתנו באופן אלקטרוני. אנו ניצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי פרסום הודעות באתר זה. אתה מאשר ע"י שימוש באתר שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורות האחרות שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני יענו על כל דרישה משפטית שתקשורת זו תהיה בכתב.

ביקורות, תגובות ותכנים אחרים:

הנך רשאי לפרסם ביקורות, הערות ולהגיש הצעות, רעיונות, שאלות או מידע אחר, כל עוד התוכן אינו לא-חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פולש לפרטיות או פוגע באופן אחר בגורמים שלישיים ואינו מורכב או מכיל וירוסי תוכנה, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל צורה של "דואר ספאם". אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך לא את המחויבות) להסיר או לערוך תוכן כזה, אך איננו בודקים באופן קבוע את התוכן שפורסם.

תנאים משלימים:

האתר שלנו עשוי להכיל מספר קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותנו ובשליטתנו. אין לנו שליטה באתרים אלו, ולכן אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו את האחריות לתוכן או לנוהגים הכלליים של כל אחד מאתרי ו/או גורמי צד שלישי אלו. אנחנו לא נושאים באחריות לתוכן המוצג בקישורים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עימם, ולא ניהיה אחראים על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או מהסתמכות על המידע בשירותים המוצגים בקישורים. אנחנו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

באתר שלנו ישנן תמונות, תמונות אלו מיועדות רק להיכרות עם המוצר, ולא תמיד יתאימו במדויק למוצר האמיתי. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תמונות המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצדנו לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

אודות:

כ כמה מילים לחבריי הדייגים. ואני דייג כבר מעל 46 שנים, כאשר 26 מהם בישראל. דיג זה חלק גדול מהחיים שלי, והטורף הוא התשוקה שלי. אני צד את הדגים הטורפים בצפון רוסיה, על נהרות מרכז רוסיה, על נהרות הים הכספי, בפינלנד, שוודיה, נורווגיה, יפן וכאן בים התיכון וכמובן שגם בכינרת ועל הנהרות והנחלים של צפון הארץ הנפלאה שלנו. את תשוקתי חולקת איתי אשתי האהובה ילנה, ולכן יש לנו עסק משפחתי כבר במשך 8 שנים. הנסיון שלי עוזר לנו למצוא ולהציע לכם רק את המוצרים, אשר באמת באיכות מושלמת ואשר באמת עובדים. אנחנו מתמחים בציוד דיג מהמותגים היפניים, במהלך תקופתי הארוכה כדייג הבנתי כי ציוד דיג יפני הוא הטוב ביותר. כל הציוד שאנחנו מוכרים בחנות שלנו נבדק בזמן דיג. בשביל הים שלנו אנחנו מציעים מותגים כגון XESTA, IMA, MEGABASS, SMITH, APIA, גם חכות וגם פתיונות. עבור מים מתוקים המבחר שלנו כולל מאות פריטים, ואם אתם מתכוונים לדוג לדוג אמנון, ביניות, חפף או פורל, אז מבחר מגוון יותר של ציוד לא תמצאו באף מקום. לדוגמה: SMITH, YARIE, RIVER OLD, FOREST WATERLAND, DUO, DAIWA, ANGLER'S REPUBLIC, SUPREMO, MUKAI, ROB LURE, ART FISHING, אנחנו מציעים מבחר עצום של ציוד לדיג הטורף במים מתוקים. מבחר חוטי הדיג שלנו כולל מותגים כמו: SUNLINE, SEAGUAR, TORAY, VARIVAS. ואם אתם מתכוונים לדוג את הטורף בחוץ לארץ, פשוט צרו איתנו קשר ורק תגידו לאן אתם מתכננים, ואנחנו נציע לכם את הפתיונות והציוד הטוב ביותר לאזור הזה. לסיכום, אל תתביישו להכנס לאתר שלנו חבריי הדייגים היקרים